เพื่อยกระดับการให้บริการมาตรฐานสูงระดับโลก พร้อมนำเทคโนโลยีด้านสเต็มเซลล์บำบัดชั้นสูงมาบริการ
ลาวี ดีท็อกซ์ แอนด์ เวลเนส จึงได้เปลี่ยนแบรนด์เป็น อาร์ ทรี ไลฟ์ เวลเนส เซ็นเตอร์
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความพึงพอใจสูงสุด ในการเข้ามาใช้บริการของลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหลักของเรา

เพื่อยกระดับการให้บริการมาตรฐานสูงระดับโลก
พร้อมนำเทคโนโลยีด้านสเต็มเซลล์บำบัดชั้นสูงมาบริการ
ลาวี ดีท็อกซ์ แอนด์ เวลเนส จึงได้เปลี่ยนแบรนด์เป็น
อาร์ ทรี ไลฟ์ เวลเนส เซ็นเตอร์
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความพึงพอใจสูงสุด
ในการเข้ามาใช้บริการของลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหลักของเรา

สาระน่ารู้

For more information about promotion. Please contact our team