ติดต่อเรา

ลา วี ดีท็อกซ์ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์

127, ชั้น 11, อาคารเกษร ทาวเวอร์, ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02 253 8588 (วันอังคาร-วันอาทิตย์, 10.00 –19.00 น.)